Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Maciej Juraszek Ubezpieczenia, Nieruchomości ROZETA z siedzibą w 34-500 Zakopane, ul. Mrowce 35 c, NIP: 736-164-81-86.

 

W jaki sposób się z Nim skontaktować?

Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez: formularz kontaktowy, adres e-mail: biuro@apartamenty-rozeta.pl, numer telefonu: 600 01 01 98.

 

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy kontakcie poprzez formularz kontaktowy.

Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

 • Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:
  • obsługi rezerwacji,
  • obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.
 • Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:
  • zapisywania danych plików cookies,
  • wysyłanie informacji handlowych
 • Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes Maciej Juraszek Ubezpieczenia, Nieruchomości ROZETA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  • windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów,
  • marketing bezpośredni produktów własnych,
  • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
 • W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

 

Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Cofnięcie zgody

Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.  Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez formularz kontaktowy, kliknięcie odnośnika z końca maila w przypadku Newslettera.

 

Sprostowania danych

Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez formularz kontaktowy.

 

Wniesienie sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes.

Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych.

 

Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych.  

 

Ograniczone przetwarzanie

Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez formularz kontaktowy.

 

Dostęp do danych

Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

 

Przenoszenie danych

Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  

Wniesienia skargi

W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych (przez 15 lat) i archiwizacyjnych przez 30 lat)

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

 

Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie

 

Polityka plików „cookies”

 

Czym są pliki „cookies”?

W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”.

Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego strony www. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony www i najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

 

Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”.

 

Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają?

Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

 

Pod względem celów stosowania plików „cookies”, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony www oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać,
 1. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze strony www jest niemożliwe,
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony www może być ograniczone,
 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na stronie www lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony www może być ograniczone.

 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików „cookies”:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami „cookies”, wyodrębniamy:

 • pliki „cookies” własne – pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
 • pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich – Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google

Adwords,

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi

YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

 

Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem strony www, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”.

Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

 

Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony www.

 

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Strona www może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze strony www. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania witryną www. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze strony www przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu witryny www w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

 

Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze strony www, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z serwera, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

 

Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

 

Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

 

Zmiany Polityki plików „cookies”

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej  zmiany w niniejszej lokalizacji.